Hur vi jobbar

Vi gillar samarbeten! Är du designer, fristående eller för ett märke, kan du beställa så stor eller liten order du vill. Vi hanterar all lönsömnad från enstaka plagg till prov- samt hela kollektioner. Du kan teckna samarbetsavtal med oss på lång eller kort tid, vi gillar flexibilitet!

Vår stab består av frilansande sömmerskor/skräddare med olika specialkompetenser. Och lika mycket som vi gillar flexibilitet och samarbeten, ogillar vi traditionella anställningar. Vi tror det låser kreativiteten. Vi kommer aldrig att bli den konventionella arbetsgivaren. Alla som jobbar tillsammans med oss i produktionsledet får gärna vara egna företagare. Är du inte det kan vi råda dig hur du gör istället. Anledningen är helt enkelt den att vi tror att det gamla sättet att vara anställd är på utdöende, och i framtiden kommer allt fler att vara egenanställda.

För dig som producerar åt Stitch innebär det att det kvittar oss när, hur länge eller hur mycket du jobbar med våra uppdrag. Du kan så klart arbeta med våra uppdrag mellan nio till sex om du vill, men vi har inga synpunkter på om du istället jobbar mitt i natten. Samtidigt som du arbetar med vårt uppdrag, kan du exempelvis köra en maskin tvätt. Så länge du levererar på deadline. Samt att du i nuläget, innan vi faktiskt har en riktig fabrik, jobbar hemifrån. Flexibiliteten ökar helt enkelt! Fördel även om du är hyfsat svordoms-okänslig, då det mången gång osar när maskinerna eller materialen knasar … Det är vi och damerna i Chanels ateljé! 

Låter det lockande med ovan arbetssätt ihop med en kreativ duo som vill re-claima det textila produktionsledet till Sverige, hör av dig! Och här kan du läsa vilka kriterier vi går efter om du vill sy för oss.

Stitch har en värdegrund. Fabriken främjar ett icke-religiöst, jämlikt och fritt samhälle genom att bidra till och producera icke-religiösa, jämlika och fria modekollektioner. Mode som bidrar till att minska religiösa, ojämlika och politiska spänningar i samhället.